เรทโทร เพาเวอร์ จับมือ เอฟซีที รุกตลาดเครื่องสำรองไฟฟ้าสถานีฐานโทรศัพท์มือถือ

14 พ.ย. 2560

เรทโทร เพาเวอร์ จับมือ FCT ผลิตเครื่องสำรองไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง FCT UPS เทคโนโลยีเก็บกักพลังงานด้วยไฮโดรเจน สำรองไฟฟ้าได้ 5 ถึง 48 ชั่วโมง รุกตลาดเครื่องสำรองไฟฟ้าสถานีฐานโทรศัพท์มือถือที่ปัจจุบันมีจำนวน 210,000 แห่งทั่วประเทศ  มั่นใจคุณภาพเหนือกว่าเครื่องสำรองไฟทั่วไป  ทั้งในด้านความเสถียร และมีอายุการใช้งานนานถึง 15 ปี

                คุณอนุวัฒน์ ตั้งสถาพรพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรทโทร เพาเวอร์ จำกัด เปิดเผย iNTREND ENERGY ว่า เรทโทร เพาเวอร์ ได้ร่วมทุนกับ บริษัท ฟูเอลเซลล์ไทย จำกัด FCT ผลิตเครื่องสำรองเซลล์เชื้อเพลิง FCT UPS เทคโนโลยีเก็บกักพลังงานด้วยไฮโดรเจน ที่มีคุณสมบัติพิเศษ สามารถสำรองไฟฟ้าได้ 5 ถึง 48 ชั่วโมง เหมาะสำหรับใช้ในธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา ถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินไฟตกหรือไฟดับ เครื่องสำรองไฟเซลล์เชื้อเพลิงจะทำหน้าที่จ่ายไฟแทนไฟฟ้าจากสายส่ง โดยไม่ต้องใช้เครื่องปั่นไฟ ซึ่งมีเสียงดัง และก่อให้เกิดปัญหามลภาวะ

                ทั้งนี้ เครื่องสำรองไฟฟ้า FCT UPS ที่แนะนำสู่ตลาดรุ่นแรกจะเป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับสถานีฐานโทรศัพท์มือถือที่ปัจจุบันมีอยู่จำนวน 210,000 แห่งทั่วประเทศ โดยบริษัทฯ มีความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอจะมีมาตรฐานสูงกว่าเครื่องสำรองไฟที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ทั้งในด้านความเสถียร มีอายุการใช้งานนานถึง 15 ปี มีระยะเวลาคืนทุนภายใน 5 ปี และมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ ทั้งยังไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียง ปราศจากเขม่า ควัน และมลพิษทางอากาศ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการใช้พลังงานทางเลือกที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

               สำหรับคุณสมบัติทางด้านเทคนิคนั้น คุณชัชวาล สถาปนกุล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ฟูเอลเซลล์ไทย จำกัด ได้กล่าวถึงจุดเด่นของเครื่องสำรองไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง FCT UPS สำหรับ Telecom Backup ว่าสามารถสำรองไฟฟ้าได้ประมาณ 1.5 kW ถึง 7.5 kW  ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง มีความเสถียรสูง มีระบบป้องกันภัยจากการถูกขโมยแบตเตอรี่ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าให้กับสถานีฐานในแต่ละปีที่สูงมาก และมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 10 ถึง 15 ปี จึงทำให้มีความมั่นใจว่าจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของสถานีสื่อสารได้ตรงความต้องการมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องสำรองไฟฟ้าที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

               การผลิตไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel cell) เป็นเทคโนโลยีที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าผ่านกระบวนการทางเคมีไฟฟ้า ด้วยการเปลี่ยนโมเลกุลไฮโดรเจนและออกซิเจนให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยไม่ผ่านปฏิกิริยาการเผาไหม้  ดังนั้นจึงไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ และเป็นพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลก อย่างโคคาโคล่า กูเกิ้ล ไมโครซอฟท์ และอีเบย์ ได้นำเทคโนโลยีนี้มาใช้สำรองไฟฟ้า เพราะใช้พื้นที่ไม่มากนัก ไม่มีเสียงดัง ไม่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะ  และมีความปลอดภัยสูงเพราะไม่ต้องเก็บน้ำมันเอาไว้

                เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงมี 6 ชนิด เหตุผลที่เลือกพัฒนา Fuel Cell แบบ PEMFC  (Proton exchange membrane fuel cell )  เพราะมีต้นทุนต่ำที่สุด ดูแลง่าย มีอุณหภูมิต่ำ มีอายุการใช้งานนานถึง 70,000 ชั่วโมง ถ้าทำงาน 24 ชั่วโมง จะมีอายุการใช้งาน 8 ปี โดยไม่ต้องซ่อมบำรุง แต่ถ้าไม่ได้ใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง อายุการใช้งานจะนานขึ้นเป็น 10 ปี หรือ 15 ปี ตามจำนวนชั่วโมงการทำงาน ความโดดเด่นของเซลล์เชื้อเพลิงที่ใช้ไฮโดรเจนคือค่าเมนเทอร์แนนท์ต่ำมากๆ ถ้าเปรียบเทียบแล้วดีกว่าโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็นแสงอาทิตย์ ลม ชีวะมวล หรือขยะ เพราะมี efficiency มากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ เทียบเท่ากับโรงไฟฟ้าถ่านหิน แต่ไม่มีมลภาวะ เพราะสิ่งที่ปล่อยออกมาจากเครื่องคือน้ำเปล่า

 

               นอกจากนี้ เซลล์เชื้อเพลิงยังมีจุดเด่นตรงที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นสารตั้งต้น  ซึ่งไฮโดรเจนเป็นแหล่งพลังที่หาง่าย และสามารถหาได้จากหลายแหล่งด้วยกัน 1) ได้มาจากการใช้ไฟฟ้ามาแยกน้ำใช้สารเคมีเข้าไปผสม 2) ใช้แสงแดดผลิต 3) ได้มาจากกระบวนการกลั่นน้ำมัน 4) ได้จากแก๊ส NGV , LPG หรือไบโอแก๊ส ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือความสะดวกในการใช้งาน การลงทุนเบื้องต้นอาจจะใช้งบประมาณสูงกว่า แต่ถ้าเปรียบเทียบถึงการใช้งานระยะยาวที่มีค่าบำรุงรักษาต่ำกว่า และมีความเสถียรมากกว่า ก็จะให้ความคุ้มค่ามากกว่าเครื่องสำรองไฟชนิดอื่น

               ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นหลาย ๆ ประการ คุณอนุวัฒน์ จึงมีความมั่นใจว่าเครื่องสำรองไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง FCT UPS จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการพลังงานที่ต้องการความเสถียรสูง อย่างแช่นหน่วยงานด้านความมั่นคง สถานีฐานโทรศัพท์มือถือ หรือใช้เสริมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เป็นระบบไฮบริด อย่างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ และ Windterbine เพราะไฟฟ้าที่ผลิตได้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เหมือนกัน ซึ่งถ้านำเซลล์เชื้อเพลิงเข้าไปเสริมอาจจะไม่ต้องใช้ไฟฟ้าที่มาจากสายส่งของการไฟฟ้าเลยย่อมสามารถทำได้

               เซลล์เชื้อเพลิงสามารถนำไปใช้กับสถานีชาร์จไฟฟ้า (Charging  Station) สำหรับชาร์จรถไฟฟ้า BEV ในปั๊มเอ็นจีวีและแอลพีจีได้โดยไม่ต้องพึ่งไฟฟ้าจากสายส่ง เพราะไฟฟ้าที่ผลิตได้เป็น DC ที่เหมาะสำหรับระบบชาร์จเร็วอยู่แล้ว ขณะเดียวกัน ต่อไปในอนาคตมีแนวโน้มว่าผู้ผลิตรถยนต์ค่ายญี่ปุ่นจะผลิตรถไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงออกสู่ตลาด เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญ เพราะมองว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินรถที่เป็นระบบเซลล์เชื้อเพลิงสามารถผลิตไฟฟ้าป้อนให้กับเมืองได้ ซึ่งแตกต่างจากรถไฟฟ้า BEV ที่แบตเตอรี่ยังต้องการชาร์จไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ถ้าเกิดเหตุไฟฟ้าดับรถยนต์เหล่านั้นไม่สามารถผลิตไฟฟ้ามาบรรเทาสถานการณ์ได้ ดังนั้นทางบริษัทจึงมั่นใจว่า FCT UPS จะเป็นพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมมากที่สุดในอนาคต