สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย เปิดรับสมัครผู้สนใจบุกเบิกสถานีอัดประจุไฟฟ้า Charging Station รอบที่ 5 วันที่ 1ถึง 30 มีนาคม 2561

1 ก.พ. 2561

            สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ประกาศรับสมัครผู้สนใจบุกเบิกสถานีอัดประจุไฟฟ้า Charging Station รอบที่ 5 ระยะที่ 1 จำนวน 31 หัวจ่าย เป็นประเภทสถานี Quick Charge 30 หัวจ่าย Normal Charge 1 หัวจ่าย ระหว่างวันที่ 1 ถึง 30 มีนาคม 2561  หากมีผู้สนใจสมัครครบ 31 สถานี พร้อมเปิดรับสมัคระยะที่ 2 ทันที 

               ดร.ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย เปิดเผยว่าสมาคมฯ ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ให้ดำเนินโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) สำหรับหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และเอกชน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตั้งเป้าหมายสนับสนุนสถานีอัดประจุไฟฟ้าจำนวน 150 หัวจ่ายภายในปี 2561 และได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ล่าสุดได้เปิดรับสมัครหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ รอบที่ 5 ในระหว่างวันที่ 1ถึง 30 มีนาคม 2561 (ระยะที่ 1) จำนวน 31 หัวจ่าย แบ่งเป็นแบบเร่งด่วน Quick Charge 30 สถานีแบบธรรมดา Normal Charge 1 สถานี  โดยส่วนราชการ จะได้รับเงินสนับสนุนรวมค่าติดตั้งสำหรับ Quick Charge 1.8 ล้านบาท  Normal Charge1.9 แสนบาท ส่วนรัฐวิสาหกิจได้ค่าสนับสนุน Quick Charge 1 ล้านบาท สำหรับเอกชน ทางสมาคมฯ ให้การสนับสนุนร้อยละ 30 ของราคาหัวจ่ายประเภท Quick Charge

               ที่ผ่านมาสมาคมได้มีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ขอรับการสนับสนุนจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 25560  รวมแล้ว 4 รอบ ทำให้มีการลงทุนทำสถานีอัดประจุไฟฟ้ารวม 94 หัวจ่าย แบ่งเป็นสถานีอัดประจุไฟฟ้าหัวจ่ายแบบธรรมดา (Normal Charge) จำนวน 60 หัวจ่าย และสถานีอัดประจุไฟฟ้าหัวจ่ายเร่งด่วน (Quick Charge) จำนวน 34 หัวจ่าย ปัจจุบัน  มีสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว 21 หัวจ่าย เช่น ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โครงการคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด อาคารซีพี ทาวเวอร์ โรงแรม โซ โซฟิเทล เป็นต้น

               “สำหรับผู้สนใจขอรับการสนับสนุนติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station)รอบที่ 5 นี้ ทางสมาคมฯจะเปิดรับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชนเข้าร่วมโครงการฯ  ในระหว่างวันที่ 1ถึง 30 มีนาคม 2561 (ระยะที่ 1) หามีผู้สนใจเข้าร่วมครบตามจำนวนที่เปิดรับเมื่อไหร่ ทางสมาคมก็พร้อมเปิดรับสมัครระยะที่ 2 ทันที เพื่อให้มีสถานอัดประจไฟฟ้าครบตามเป้าหมายจำนวน150 หัวจ่ายภายในปี 2561

       ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนจากรอบที่ผ่านมาเบื้องต้นได้ที่สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย โทร. 08 6390 3339