พีดีไอ ทุ่ม 1.3 พันลบ.ซื้อโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม 30 เมกะวัตต์ในไทย

4 ก.ย. 2560

เมื่อวันที่ 31.สค.60 พีดีไอประกาศความสำเร็จปิดดีลซื้อโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มที่เปิดดำเนินการแล้ว 6 แห่งในประเทศไทย กำลังผลิตรวม 30 เมกะวัตต์จากอาร์มสตรอง แอสเซท แมนเนจเม้นท์ สิงค์โปร์ เซ็นสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อถือหุ้น 100% ในบริษัท ซิมไบโอร์ อีเลอเม้นท์ (Symbior Elements Pte.,Ltd.) ด้วยมูลค่า 1.3พันล้านบาท ผลสำเร็จจากการซื้อกิจการซิมไบโอร์ในครั้งนี้ จะทำให้พีดีไอดำเนินการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มในภูมิภาคเอเชียรวม 50 เมกะวัตต์

               บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือพีดีไอ ประสบความสำเร็จขยายการลงทุนในกลุ่มพีดีไอ เอ็นเนอร์ยี โดยชนะการประมูลซื้อกิจการโรงฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์ฟาร์มที่เปิดดำเนินการแล้วจำนวน 6 แห่งในประเทศไทย โดยมีกำลังการผลิตรวม 30 เมกะวัตต์จากอาร์มสตรอง แอสเซท แมนเนจเม้นท์ (Armstrong Asset Management) ประเทศสิงคโปร์ โดยได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) ไปเป็นที่เรียบร้อย ที่สำนักงานใหญ่พีดีไอ- กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี โดยบริษัท ต้นสังกะสี จำกัด บริษัทในเครือของพีดีไอซึ่งจดทะเบียนในสิงคโปร์ จะเข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท ซิมไบโอร์ อีเลอเม้นท์ ประเทศสิงค์โปร์ (Symbior Elements Pte.Ltd. (Singapore) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการโรงไฟฟ้าโซลาร์ ฟาร์มกำลังการผลิตรวม 30 เมกะวัตต์ในประเทศไทย 

              "การซื้อกิจการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มดังกล่าวนี้ มูลค่าโดยรวมประมาณ 1.3 พันล้านบาท โดยใช้เงินทุนของบริษัทฯ ที่มีอยู่จากการดำเนินงานในระหว่างการยุติธุรกิจสังกะสีในกระบวนการผลิตแบบเดิม พีดีไอได้พิจารณาการลงทุนในครั้งนี้มาเป็นเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาด้วยความรอบคอบและได้มีการประเมินความเสี่ยงและลดผลกระทบจากความเสี่ยงต่างๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการซื้อกิจการสำคัญในครั้งนี้สนับสนุนต่อกลยุทธ์การเติบโตของธุรกิจสีเขียวของพีดีไอเป็นอย่างอย่างมาก และช่วยลดความเสี่ยงด้านรายได้ในอนาคตของพีดีไอจากธุรกิจที่ยั่งยืนที่มีความแตกต่างกัน

              การซื้อกิจการในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ รับรู้รายได้ในทันทีจากโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มทั้ง 6 แห่งซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นระยะเวลา 25 ปี โดยโรงไฟฟ้าแห่งแรกเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนมิถุนายน 2556 และโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม 4 แห่งเปิดดำเนินการในเดือนธันวาคม 2558 ส่วนอีก 1 แห่งได้เปิดดำเนินการเมื่อเดือนเมษายน 2559 ทีมงานของพีดีไอ เอ็นเนอร์ยีวางแผนที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในแบบเดียวกันกับโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม พีดีไอ แม่ระมาดที่ได้ซื้อกิจการเมื่อเดือนธันวาคม 2559

              เมื่อรวมโรงไฟฟ้าโซลาร์ ฟาร์มประเทศญี่ปุ่นที่ได้เปิดดำเนินการไปแล้วและโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง กับโรงไฟฟ้าโซลาร์ ฟาร์มที่พีดีไอได้ซื้อมา โดยมีโรงไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จำนวน 2 แห่ง และโรงไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิต 3 เมกะวัตต์จำนวน 1 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่จังหวัดปราจีนบุรี โรงไฟฟ้าอีก 2 แห่ง ขนาด 6 เมกะวัตต์และขนาด 4 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดสมุทรสาคร และโรงไฟฟ้าขนาด 1 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดขอนแก่น จะทำให้พีดีไอ เอ็นเนอร์ยีดำเนินการโรงไฟฟ้าโซลาร์ ฟาร์มในภูมิภาคเอเชียรวม 50 เมกะวัตต์