ปรับขึ้นราคา NGV กก.ละ 51 สตางค์

13 ก.ย. 2560

ปตท. เปิดเผยว่า ในวันที่ 16 ก.ย. 2560 จะปรับราคาก๊าซเอ็นจีวี 51 สต./กก. มาอยู่ที่ 13.70 บาท/กก. เพื่อให้สะท้อนต้นทุนราคาก๊าซมากขึ้น โดยเป็นการปรับขึ้นในส่วนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงคุณภาพเนื้อก๊าซฯ 45 สต. และที่เหลืออีก 6 สต. เป็นการปรับขึ้นราคาเนื้อก๊าซฯ ซึ่งเป็นการปรับขึ้นราคาจำหน่ายสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล แต่ในส่วนของรถโดยสารสาธารณะยังได้รับส่วนลดราคาเอ็นจีวีตามนโยบายของรัฐบาลในราคา 10 บาท/กก. แต่ไม่เกิน 1 หมื่นบาท/เดือน/คัน ขณะที่รถบัสโดยสารวงเงินไม่เกิน 4 หมื่นบาท/เดือน/คัน ซึ่ง ณ เดือนก.ค. 2560 มีบัตรที่ใช้ส่วนลดราคาเอ็นจีวี 84,788 ใบ โดยการปรับราคาครั้งนี้ ปตท. ก็ยังขาดทุนอยู่ แต่ถือว่าเป็นการปรับขึ้นมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับต้นทุนจริงมากขึ้น ช่วยลดภาระการชดเชยราคาเอ็นจีวีน้อยลงได้ในระดับหนึ่ง

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)