จุุฬาฯ สรุปตัวเลขรับซื้อไฟโซลาร์รูฟท็อปเสรีเสนอกบง.

5 ก.ย. 2560

             สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ว่าจ้างให้ศึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์โครงการนำร่องการส่งเสริมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่อยู่อาศัย (โซลาร์รูฟท็อปเสรี) โดยเห็นว่า ภาครัฐควรส่งเสริมด้วยมาตรการ Net Billing เพื่อการผลิตไฟฟ้าใช้เอง เช่น บ้านเรือน อาคารและโรงงาน สามารถมีทางเลือกในการผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ เพราะทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประหยัดค่าไฟฟ้า มีความคุ้มทุน และระยะเวลาคืนทุนอยู่ระหว่าง 7-10 ปี ซึ่งหากมีไฟฟ้าเหลือจากการใช้ ก็ควรอนุญาตให้มีไฟฟ้าไหลย้อนเข้าสู่ระบบจำหน่ายได้ และภาครัฐควรรับซื้อในราคาที่เหมาะสม จำแนกตามกลุ่มผู้ใช้ โดยไม่เป็นภาระและเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป ผู้ลงทุน และการไฟฟ้า โดยอัตรารับซื้อไฟฟ้าคาดว่า ที่ประชุมกบง. จะพิจารณาสรุปตัวเลขที่เหมาะสมในวันที่ 5 ก.ย. ส่วนผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าประชาชนในภาพรวมตั้งแต่ 0.7-2.8 สต./หน่วย

 

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน