กบง.ขึ้นราคา LPG กิโลกรัมละ 67 สตางค์วันนี้

6 ก.ย. 2560

ที่ประชุมกบง.เห็นชอบขึ้นราคา LPG 0.67 บาท/กก.วันนี้ ระบุได้รับผลกระทบจากพายุฮาร์วีย์ทำให้โรงกลั่นสหรัฐหลายแห่งปิดกิจการ ทำให้ราคาตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นตันละ 490 เหรียญสหรัฐฯ

              คุณประเสริฐ สินสุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่มี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ได้พิจารณาโครงสร้างราคาก๊าซ LPG อ้างอิงสำหรับเดือนกันยายน 2560 และมีมติเห็นชอบปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG เดือนกันยายน 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 0.67 บาท/กก. จาก 20.49 บาท/กก. เป็น 21.15 บาท/กก. หรือปรับราคาขายปลีกเพิ่มขึ้น 10 บาท/ถังขนาด 15 กก. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2560

                การปรับขึ้นราคา LPG ครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์ราคาก๊าซ LPG ตลาดโลก (CP) เดือนกันยายน 2560 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีผลกระทบจากพายุฮาร์วีย์ทำให้โรงกลั่นสหรัฐหลายแห่งปิดทำการ ส่งผลให้ราคาตลาดโลกปรับมาอยู่ที่ระดับ 490 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 50 เหรียญสหรัฐฯ/ตันขณะเดียวกันอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยเดือนสิงหาคม 2560 แข็งค่าขึ้นจากเดือนก่อน 0.4854 บาท/เหรียญสหรัฐฯ มาอยู่ที่ 33.4292 บาท/เหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้ราคา ณ โรงกลั่นที่อ้างอิงราคานำเข้า (Import Parity) ซึ่งเป็นราคาซื้อตั้งต้นก๊าซ LPG ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.4389 บาท/กก. จาก 16.2581 บาท/กก. เป็น 17.6970 บาท/กก.

                ดังนั้นการปรับขึ้นราคา LPG ครั้งนี้ เพื่อให้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG สะท้อนต้นทุนตลาดโลก สอดคล้องตามแนวทางการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซ LPG ในขณะเดียวกันต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนมากเกินไป ที่ประชุม กบง. จึงเห็นควรให้ใช้กลไกของกองทุนน้ำมันฯ เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพราคา โดยให้ปรับเพิ่มอัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันฯ 0.8160 บาท/กก. จากเดิมที่กองทุนน้ำมันฯ ชดเชยที่ 2.7559 บาท/กก. เป็นชดเชย 3.5719 บาท/กก. จึงทำให้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG อ้างอิงสำหรับเดือนกันยายน 2560 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.67 บาท/กก.

               ทั้งนี้ ผลจากการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ดังกล่าว ทำให้กองทุนน้ำมันฯ มีรายจ่ายสุทธิอยู่ที่ 508ล้านบาท/เดือน โดยฐานะสุทธิของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 อยู่ที่ 38,632 ล้านบาท แบ่งเป็น บัญชีในส่วนของก๊าซ LPG อยู่ที่ 5,859 ล้านบาท และบัญชีในส่วนของน้ำมันสำเร็จรูป อยู่ที่ 32,773 ล้านบาท

                 พร้อมกันนี้ ที่ประชุม กบง. ยังได้พิจารณาผลการศึกษาการทบทวนการคำนวณต้นทุนราคา NGV เพื่อให้ สะท้อนต้นทุน และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเห็นชอบให้ปรับสูตรราคา NGV โดยเพิ่มค่าใช้จ่ายในการปรับคุณภาพ NGV เฉพาะรถส่วนบุคคล ที่ 45 สต./กก. ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ยังคงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณเดิม ตามมติ กบง. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ทั้งนี้ ให้ ปตท. รับไปบริหารจัดการต้นทุนให้เหมาะสมต่อไป ส่วนจะส่งผลให้ราคาขายปลีก เอ็นจีวีขยับขึ้นทันทีถึง 45 สต./กก.หรือไม่ นั้นจึงได้มอบให้ทาง ปตท.พิจารณาถึงผลกระทบผู้บริโภค 

ที่มา : สำนักข่าวไทย